BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VIA ARTO OD 12.10

Súkromná základná umelecká škola VIA ARTO

Laborecká 66, 06601, Humenné

Pokyny k priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu od 1. októbra 2020 počas obdobia núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID - 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV 2

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2020/15801:1-A1800 s účinnosťou od 1. septembra 2020 podľa §150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPL/7852/2020 zo 29. 9. 2020 sú vydané tieto pokyny k zabezpečeniu a priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Odporúčame, aby s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v základnej umeleckej škole, prichádzali a odchádzali žiaci bez sprievodu inej osoby.

2. Zákonní zástupcovia mladších žiakov sa zdržiavajú vo vyhradenom mieste na prízemí budovy s dodržaním bezpečného odstupu (max. počet osôb 6).

3. Všetci žiaci a zamestnanci školy si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky zabezpečeným dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vchode do školy.

VYUČOVANIE - HUDOBNÝ ODBOR

1. Vyučovací proces prebieha prezenčnou formou s dodržaním odporúčaných protiepidemiologických opatrení a častého vetrania učebných priestorov.

2. Individuálne vyučovanie (1 učiteľ – 1 žiak) sa odporúča vyučovať s ochranným rúškom, ak to priamo neodporuje výučbe (hra na dychové nástroje, spev – bezpečný odstup 2 metrov).

3. Skupinové vyučovanie sa v hudobnom odbore od 12.10.2020 do odvolania ruší.
(Hudobná náuka, Hra v súbore, Školské kapely, Spevácky zbor)

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE SA OD 12.10.2020 DO ODVOLANIA RUŠÍ V TÝCHTO ODBOROCH:

TANEČNÝ , LITERÁRNO-DRAMATICKÝ, VÝTVARNÝ.

Vyučovanie bude prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU https://www.viaarto.sk/online-skola

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie týchto nariadení.

Vedenie školy VIA ARTO

Organizovali sme

Archív našich udalostí

Pozrieť aktuality

Rýchle kontakty

SZUŠ VIA ARTO
Laborecká 66
066 01 Humenné
Slovenská republika

0902 239 062
viaarto@gmail.com
Nájsť na mape Sledovať na Facebooku Sledovať na Youtube Sledovať na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: