Tanečný odbor

0931e3e23c36441fb1c948492a4fa01d.jpg

„Byť tvorivý evokuje byť iným ako tým, kým som , v skutočnosti je však tvorivosť to, aby sme boli sami sebou." Ruth Zaporahová

Základnou a prvoradou úlohou tanečného odboru SZUŠ Via arto je kvalitná príprava žiakov pre ďalšie štúdium (konzervatórium, VŠMU), alebo uplatnenie v profesionálnych súboroch. Dôležitým aspektom je rovnako motivácia žiakov k pochopeniu a zvládnutiu základných a správnych návykov.

V nižších ročníkoch prebieha rozšírené vyučovanie, spestrené o rozprávkové motívy, ktoré sú žiakom najbližšie. Majú možnosť rozvíjať si vlastnú tvorivosť i fantáziu, učia sa vnímať hudbu i rytmické cítenie. Táto hravá forma výučby otvára priestor pre radosť, dáva pocit slobody a vlastnej dôležitosti. Vzťah pedagóg – žiak nie je založený na jasnom podklade, ale akomsi partnerstve, čo žiaci vnímajú veľmi pozitívne.


Vo vyšších ročníkoch sa rovnako usilujeme poskytnúť žiakom formou rozšíreného vyučovania, či rôznych víkendových seminárov, priestor na oboznámenie sa s ďalšími tanečnými technikami (José Limon, Martha Grahamm), ktoré prispievajú k skvalitneniu ich výučby.

Táto cesta sa nám osvedčila. Naši žiaci každým rokom získavajú popredné ocenenia na celoslovenských súťažiach. Na hodinách často vedia rozosmiať seba i pedagóga. Sú uvoľnení a radi sa učia. To je i krédom našich pedagógov, ponúkať žiakom nielen kvalitné zvládnutie učebných osnov, ale hlavne vytvoriť príjemné prostredie, ktoré je zárukou pre kvalitnú prípravu a kde práca, pedagóg – žiak i naopak, prináša radosť.

Pedagógovia:
Eva Kocúrová DiS.art
Zuzana Bačová DiS.art
Nikoleta Chripáková
Barbora Štefániková

Organizovali sme

Archív našich udalostí

Pozrieť aktuality

Rýchle kontakty

SZUŠ VIA ARTO
Laborecká 66
066 01 Humenné
Slovenská republika

0902 239 062
viaarto@gmail.com
Nájsť na mape Sledovať na Facebooku Sledovať na Youtube Sledovať na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: