LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

Novootvorený literárno-dramatický odbor SZUŠ Via Arto ponúka žiakom kľúč od čarovného sveta divadla, ktoré nie je postavené na doskách a nespočíva v naučenom verklíkovaní roly, ale vytvára príbehy prostredníctvom hier a cvičení podporujúcich fantáziu i slovnú zásobu, predovšetkým však využíva prirodzenú schopnosť detí tvoriť a hrať sa.

Žiaci sa okrem hereckých a javiskových techník , ktoré pomáhajú rozvíjať reč, pohyb a osobnostné charakteristiky, učia nachádzať vlastné miesto a polohu v umeleckom kolektíve, byť jeho aktívnou, a pritom originálnou súčasťou, spolupracovať na procese divadelnej inscenácie od autorského nápadu až po realizáciu.

Osvoja si tak profesionálne i hodnotové, sociálne aj individuálne kvality, a to nielen v oblasti umenia.


Pedagóg: Kristína Drotárová DiS.art

Organizovali sme

Archív našich udalostí

Pozrieť aktuality

Rýchle kontakty

SZUŠ VIA ARTO
Laborecká 66
066 01 Humenné
Slovenská republika

0902 239 062
viaarto@gmail.com
Nájsť na mape Sledovať na Facebooku Sledovať na Youtube Sledovať na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: