Pravidlá používania

Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, 06601 Humenné a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, 06601 Humenné si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Používanie webových stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, 06601 Humenné umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke spoločnosti Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, 06601 Humenné, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, 06601 Humenné nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, 06601 Humenné v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

Cookies

Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

Informácie o autorských právach

© 2019 Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, 06601 Humenné. Všetky práva vyhradené.

Organizovali sme

Archív našich udalostí

Pozrieť aktuality

Rýchle kontakty

SZUŠ VIA ARTO
Laborecká 66
066 01 Humenné
Slovenská republika

0902 239 062
viaarto@gmail.com
Nájsť na mape Sledovať na Facebooku Sledovať na Youtube Sledovať na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: