Pedagógovia

HUDOBNÝ ODBOR

Radovan Seko DiS. art. radovanseko@viaarto.sk

riaditeľ školy

hra na gitare

Mgr. Mária Rišková DiS. art. mariariskova@viaarto.sk
zástupkyňa riaditeľa školy
hra na zobcovú flautu, hra na priečnu flautu, hudobná náuka

PaedDr. Lukáš Jeňo DiS. art lukasjeno@viaarto.sk
zástupca riaditeľa školy
hra na gitare, elektrická gitara, spev, spevácky zbor, hudobná náuka, trúbka

Mgr. art. Matúš Jeňo
hra na bicie nástroje, xylofón, saxofón, klarinet

matus.jeno@viaarto.sk

Mgr. Dominika Sakáčová
keyboard, klavír

dominikakarchova@gmail.com

Bc. Silvia Murníková
keyboard, klavír

silviamurnikova@gmail.com

Jozef Dzurjak, PhD.

hra na gitare, elektrická gitara

jozef.dzurjak@viaarto.sk

Michal Čelovský
keyboard, klavír

michal.celovsky@viaarto.sk

Monika Seková DiS.art

keyboard, cimbal

monika.sekova@viaarto.sk

Bc. Nikoleta Kováčová
husle

nikoleta.kovacova@viaarto.sk


TANEČNÝ ODBOR

Eva Kocúrová DiS. art.

eva.kocurova@viaarto.sk

Zuzana Bačová DiS. art.

zuzana.bacova@viaarto.sk

Mgr. Daniela Gajovská


VÝTVARNÝ ODBOR

Jana Bercelová, BA

jana.bercelova@viaarto.sk


LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

Kristína Drotárová DiS.art

kristina.drotarova@viaarto.sk


Nepedagogickí zamestnanci

Jaroslava Stašková (administratívno - hospodársky pracovník)

Veronika Džubáková (grafik)

Lenka Kulanová (upratovačka)

Koban Michal (školník)Organizovali sme

Archív našich udalostí

Pozrieť aktuality

Rýchle kontakty

SZUŠ VIA ARTO
Laborecká 66
066 01 Humenné
Slovenská republika

0902 239 062
viaarto@gmail.com
Nájsť na mape Sledovať na Facebooku Sledovať na Youtube Sledovať na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: